IZDVOJENO!!!

Uspješno rješavanje žalbe gosta

Hrana i piće | HR / ENG

Uspješno rješavanje žalbe gosta uz prikaz aktivne...

Recepcija | HR / ENG

Dobra praksa ulaska u
sobu

Domaćinstvo | HR / ENG

Promocija i prodaja animatorskih aktivnosti

Animacija | HR / ENG

Pravilna podrška i angažman trenera u...

Sport | HR / ENG

Rješavanje žalbe na pokvareni televizor u sobi

Održavanje | HR / ENG

Prilikom odjave gosta, gost izražava nezadovoljstvo...

Wellness | HR / ENG

HOTEL!!!

Dobra praksa dodatne prodaje

Hrana i piće | HR / ENG

Uspješno rješavanje žalbe gosta

Hrana i piće | HR / ENG

Vještine aktivnog slušanja, priprema jela u kuhinji i...

Hrana i piće | HR / ENG

Primjer postizanja WOW efekta obraćanjem paž...

Hrana i piće | HR / ENG

Uspješno rješavanje nezadovoljstva gosta...

Wellness | HR / ENG

Primjer uspješne rezervacije tretmana wellness odjela

Wellness | HR / ENG

Uspješno rješavanje žalbe gosta uz prikaz aktivne...

Recepcija | HR / ENG

Pravilno prijavljivanje gosta u hotel

Recepcija | HR / ENG

Uspješno rješavanje žalbe gosta

Domaćinstvo | HR / ENG

Dobra praksa ulaska u sobu kad je gost unutra

Domaćinstvo | HR / ENG

Primjer uspješne promocije i prodaje animatorskih...

Animacija | HR / ENG

Pravilna komunikacija prilikom predaje djece...

Animacija | HR / ENG

Dobra praksa komunikacije djelatnika sporta

Sport | HR / ENG

Pravilna podrška i angažman trenera u hot...

Sport | HR / ENG

Rješavanje žalbe na pokvareni televizor u sobi

Održavanje | HR / ENG

RESTORAN!!!

Dobra praksa dodatne prodaje

HR / ENG

Uspješno rješavanje žalbe gosta (HEART)

HR / ENG

Vještine aktivnog slušanja, priprema jela u kuhinji i...

HR / ENG

Primjer postizanja WOW efekta obraćanjem paž...

HR / ENG

Rješavanja nezgodnih situacija (primjer razbij...

HR / ENG

Poznavanje asortimana i predstavljanje dodatne...

HR / ENG

KAFIĆ!!!

Priprema kave

DOLAZI USKORO

Priprema koktela

DOLAZI USKORO

Točenje piva

DOLAZI USKORO

Nuđenje i točenje vina

DOLAZI USKORO

Pravilno preuzimanje narudžbe

HR / ENG

Pravilno
posluživanje

HR / ENG

Komunikacija s gostima (SOAP model) - aktivno...

HR / ENG

Dodatna prodaja (promocija kombinac..

HR / ENG

Poznavanje asortimana i predstavljanje dodatne...

HR / ENG

Rješavanje žalbe na lošu kavu (HEART model)

HR / ENG

Upravljanje zahtjevima u špici

HR / ENG

Uspostavljanje odnosa s regularnim gostima

HR / ENG

BACKUP - KAFIĆ!!!

Pravilno preuzimanje narudžbe

HR / ENG

Pravilno
posluživanje

HR / ENG

Komunikacija s gostima (SOAP model) - aktivno...

HR / ENG

Dodatna prodaja (promocija kombinac..

HR / ENG

Poznavanje asortimana i predstavljanje dodatne...

HR / ENG

Rješavanje žalbe na lošu kavu (HEART model)

HR / ENG

Upravljanje zahtjevima u špici

HR / ENG

Uspostavljanje odnosa s regularnim gostima

HR / ENG

OSTALO!!!

Hospitality fraze na hrvatskom i engleskom

Ljudski resursi / Edukacija HR

SVE!!!